Liity jäseneksi

Tervetuloa mukaan Lohjan Seudun Omakotiyhdistykseen!

Liity jäseneksi etusivulta löytyvän linkin kautta.
Hinta vuonna 2024 on edelleen todella edullinen 23 eur/v.

Omakotitalkkari

Mikko Häkli
puh. 044 966 4743
klo 9-15

Jäsentapahtumat

Tarkista tietoja jäsentapahtumista Ajankohtaista valikon kautta

Share |

Seuraa meitä Facebookissa. Käy tykkäämässä täällä facebook_logo.png 

Yhdistyksen jäsenmäärä on jo yli 2200 jäsentä.Yhdistys on Suomen toiseksi suurin omakotiyhdistys.


Liity jäseneksi - ota edut itsellesi!

Varsinainen jäsenmaksu vuodelle 2024 on edelleen todella edullinen 23,00€/12kk. Perhejäsenmaksu on 13€/12kk. Jäsenyys on voimassa 12kk liittymisestä. Näin voi liittyä jäseneksi myös loppuvuodesta, eikä tule jäsenmaksua heti vuoden alussa uudestaan. 

Lohjan Seudun Omakotiyhdistys on noussut jäsenmäärältään Suomen toiseksi suurimmaksi omakotiyhdistykseksi.

Liity sinäkin jäseneksi tästä! 
Valitse sieltä Lohjan Seudun Omakotiyhdistys. 

Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry

on sekä valtakunnallisesti että Uudenmaan piirin alueella toiseksi suurin Suomen Omakotiliittoon kuuluvista paikallisyhdistyksistä.

Yhdistyksemme (aiemmin Lohjan Kiinteistö- ja Omakotiyhdistys ry) aloitti uudelleen toimintansa 30.10.2001.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton järjestö, jonka toiminta-ajatuksena on tukea Lohjan seudun omakotitalon, paritalon, erillistalon, rivitalon, kerrostalon sekä vapaa-ajan asunnon tai muun pienkiinteistön omistajien tai osakkeenomistajien mahdollisuuksia vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon.

Tuemme Lohjan julkisen kuvan kehittämistä houkuttelevammaksi tuomalla esiin alueellisesti laajan ”Järvikaupungin” monimuotoisuutta monipuolisine palveluineen pääkaupunkiseudun läheisyydessä. Pidämme tärkeänä elävän keskustan kehittämistä, josta löytyvät yhä monipuolisemmat palvelut niin kaupan kuin vapaa-ajankin osalta.

Kaupungin muiden kyläkeskusten ja haja-asutusalueiden säilyminen ja kehittäminen elinvoimaisina on tärkeätä. Aktivoimme näillä alueilla asuvia ja muitakin yhdistyksemme jäseniä tuomaan esiin ongelmia ja niiden ratkaisuehdotuksia sekä kehittämisen kohteita.

Lohjan kaupungin lisäksi yhdistyksen toimialueen piiriin kuuluvat Siuntio.
Kotipaikka on Lohja.

Yleinen edunvalvonta ja vaikuttaminen

Teemme yhteistyötä Lohjan kaupungin kanssa ja pyrimme vaikuttamaan kaupungin jäsenkuntaamme koskevaan päätöksentekoon. Yhdistyksen seurannassa ovat:

 1. Lohjan alueen kaavoitus ja liikennejärjestelyt
 • ”Tunnin juna”-hanke ja sen vaikutukset Lempolan alueen kaavoitukseen sekä  liitäntäpysäköintiin
 • seurataan liikennejärjestelyjen toteutumista
 • kannatamme aseman saantia Lohjalle
 • maankäyttö, rakentamisen ja kaavoituksen suunnittelu. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja tukeminen
 • rakennuslain muutosten seuranta ja niiden mahdollisten vaikutusten seuranta
 • vapaa-ajan asunnon muuttaminen vakinaiseksi asunnoksi 
 • etätyön mahdollisuuksien tukeminen ja edistäminen

      2.   Ympäristö

 • jätteiden kierrättäminen, lajittelu ja kompostointi
 • ilmastonmuutoksen seuranta
 • huomion kiinnittäminen ilman laatuun ja hulevesiin
 • melun torjunta, selvitys häiriökäyttäytymisestä (esim. mopopojat)
      3.   Asuminen
 • kiinteistövero ja muut kunnallistekniset maksut
 • asumisen energiatehokkuus

Kärkihankkeita vuodelle 2023 ovat mm.

 • energian kallistumisen vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät

 • asukkaiden energiasäästö mahdollisuuksia ja tapoja, Selvitetään mahdollisuutta saada asiantuntija kertomaan asioista.

 • jäsenmäärän kasvattaminen >tavoitteena vaikutusmahdollisuuksien painoarvon lisääminen
 • jäsenedut
 • omakotitalkkaritoiminta
 • yhteistyön aktivoiminen liitoskuntien kanssa esim. aluetoimikuntien kautta       

Yhdistys tarjoaa edunvalvonnan lisäksi jäsenistölleen laajat jäsenedut. Lisäksi yhdistyksen jäsenille on tarjolla omakotitalkkaripalvelu. Suomen Omakotiliiton "Omakoti"-jäsenlehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Tämän lisäksi Lohjan Seudun Omakotiyhdistys julkaisee omaa paikallista lehteä nimeltään "Omakotinen". Lohjan Seudun Omakotiyhdistys kuuluu Suomen Omakotiliittoon. Katso tästä Omakotiliitosta lisää.

Ilmoita sähköpostiosoitteesi ja päivitä yhteystietosi
Mikäli et ole jäseneksi liittyessäsi ilmoittanut sähköpostiosoitettasi tai haluat päivittää jäsentietojasi ajan tasalle, voit tehdä sen napsauttamalla tästä


Jäsenmaksu vuodelle 2024 on edullinen 23,00€, josta Suomen Omakotiliiton osuus on 20,00 euroa ja yhdistyksen osuus 3,00 euroa.

Yhdistys_ylapalkki_logo.jpg

Liity sinäkin jäseneksi tästä! 
Valitse sieltä Lohjan Seudun Omakotiyhdistys.                                                                                 

facebook_logo.png Seuraa meitä Facebookissa!